Højtvandslukker

I ekstreme vejrsituationer kan vandet komme til at stå højt i kloaksystemet.

Mange har oplevet, at vandet så er trængt ind i boligen – typisk via kælderen – og har gjort stor skade.

En højtvandslukker lukker af for kloakken, når vandstanden i kloakken stiger over et vist niveau.

Det forhindrer kloakvandet i at komme ind i boligen, og når vandstanden igen bliver normal, åbnes der igen for afledning af dit spildevand.