Spuling af kloakrør

Dine kloakrør samler gerne aflejringer af sæberester, fedt og andre ting, som du lukker ud med dit spildevand.

Det kan give problemer med at afløbet ikke fungerer ordentligt.

Den mest effektive løsning er at spule kloakrøret, så skidtet løsner sig og den oprindelige passage genetableres.