Faskiner

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres. En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider

Hvis du vil forbedre dit kloaksystems mulighed for at håndtere store mængder regnvand, er det en god idé at montere en faskine.
En faskine sørger for at opsamle ekstra regnvand, når kloakken er overbelastet, og den lader vandet sive ned i jorden.
Vi hjælper dig med at finde en bedste faskineløsning i forhold til din kloaks konstruktion.